Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Vesihuolto (tai sen puute)

Ajankohtaista vesihuollosta


Kunta oikeuteen Veikkolan hitaasta vesihuoltorakentamisesta:

Uudenmaan ympäristökeskuksen valitus Helsingin hallinto-oikeudelle 6.4.2005, valitus on viisisivuinen, pdf-tiedoston koko on 68 kilotavua.

Taajama-alueet


Valtuustoaloite kesäkuussa 2003: Pohjois-Kirkkonummen kunnallistekniikan rakentamisaikataulun nopeuttaminen. Pdf-tiedostossa (34 kt) on aloitteen hallintokäsittelyn eri vaiheet Vesihuoltolaitoksesta kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon.


Veikkolan kunnallistekniikkaselvitys 10.6.2004, laatinut kunnan suunnitteluinsinööri Matti Paavola (pdf-tiedosto, 187 kt) ja sen liitteet (kaikki pdf-muodossa):


Liite 1, Veikkolan vesihuollon yleissuunnitelman kartta, huom. 9717 kt

Liite 2, Vesihuoltolaitoksen aikataulu, 224 kt

Liite 3, Vesihuoltolaitoksen kustannustaulukko, 236 kt

Liite 4, Tavoitteellisen rakentamisohjelman aluejako (13 aluetta), huom. 5073 kt

Liite 5, Katuverkkohierarkia, huom. 5689 kt

Liite 6, Tyyppipoikkileikkaus A, 418 kt

Liite 7, Tyyppipoikkileikkaus B, 412 kt

Liite 8, Yksikkökustannusten tarkempi muodostuminen A, 206 kt

Liite 9, Yksikkökustannusten tarkempi muodostuminen B, 206 kt

Liite 10, Rakennuskustannukset, 210 kt

Liite 11, Laskelma ylläpitokustannuksista, 189 kt

Liite 12, Vuosittaiset investoinnit A, 193 kt

Liite 13, Vuosittaiset investoinnit B, 243 kt

Haja-asutusalueet

Tiedotustilaisuus haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisestä ke 7.9.2005 klo 19.00 Veikkolan koululla.

Kunnan ympäristöpäällikkö Erkki Selin on lupautunut paikalle. Tilaisuuden järjestää Veikkolan kyläyhdistys.


Suomen ympäristökeskus on julkaissut hyvän oppaan netissä: Hyvä jätevesien käsittely.


Uudenmaan ympäristökeskus kertoo haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisestä sivuillaan monipuolisesti. UYK on jopa julkaissut DVD:n, jolla esitellään vanhan kiinteistön jätevesienkäsittelyjärjestelmän uudistaminen.


Katso sivusto www.jatevesi.fi, jota ylläpitää Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto.

Sivu päivitetty 7.9.2005. Palaute [email protected]

Linkit