Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Metropolialue

Metropolialue - mikä se on?

Metropolialueella tarkoitetaan neljän kaupungin (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) pääkaupunkiseutua, niitä ja kehyskuntia, Helsingin seutua ja joskus jopa 14 kuntaa Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla.  Uusimaa on Euroopan Unionin kilpailukykyvertailussa Helsingin laaja metropolialue. Se on todettu Euroopan kilpailukykyisimmäksi alueeksi. Metropolialue on maamme talouden, koulutuksen, työpaikkojen kannalta tärkein ja kilpailukykyisin alue.

Mitkä ovat metropolialueen kuntien haasteet?

Veikkola on asuinalue lähellä metropolialueen sydäntä. Tämän takia Veikkola kasvaa. Asukkaat kulkevat päivittäin kodin, työpaikan tai opiskelupaikan väliä. Pääkaupunkiseudun kunnat tarvitsevat suunnittelussaan tietoa kuntamme (kehyskunta Kirkkonummi) ja kylämme yhdyskunta-, kaavoitus- ja liikenneratkaisuista. Yhteistyötä tarvitaan monella muullakin sektorilla, kuten esim. koulutuksessa, terveydenhoidossa, luonnonsuojelussa, jäte- ja energiaratkaisuissa sekä ilmastokysymyksissä. Metropolialueen yhdyskuntarakenteen, joka ottaa huomioon ekologiset näkökohdat, pitää muodostua yhteisellä suunnittelulla yli kuntarajojen.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma sisältää metropoliohjelman käynnistämisen

"Suurkaupunkipolitiikalla vahvistetaan suurimpien kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä, yhdyskuntarakenteen eheyttä ja ehkäistään niiden sosiaalista ja alueellista eriytymistä. Politiikan edistämistä ja seuraamista varten asetetaan kaupunkipoliittiseen neuvottelukuntaan erillinen suurkaupunkijaosto. Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään metropolipolitiikka,jolla ratkaistaan alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmia, edistetään elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymisen toteutusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Monikulttuurisuutta ja kaksikielisyyttä edistetään. Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken vahvistetaan ja laajennetaan aiesopimuskäytäntöä sekä valtion eri hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä."

Uudenmaanliitto on julkaissut metropoliohjelman

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/1113/Metropoliohjelma.pdf