Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

 

Veikkolan kyläsuunnitelman sisältö

Sivun otsikko toimii linkkinä kyseiselle sivulle, joka avautuu uudessa selainikkunassa.


1. Kyläsuunnitelman synty

Mikä Veikkolan kyläsuunnitelma on ja mihin sitä tarvitaan?

Miten Veikkolan kyläsuunnitelma koottiin?


2. Paratiisikylä Uudellamaalla ja sen säilytettävä historia


Veikkola, Pohjois-Kirkkonummen kylätaajama

Veikkolan tienoon varhaisin asutus

Suojellut kohteet pohjoisella Kirkkonummella

Kyläkyselyssä arvokkaiksi ja säilytettäviksi kohteiksi koetut


3. Yhteistyö muiden kuntien kanssa tänään


4. Kylän vahva henki ja ilmapiiri


5. Voimakas asukaskasvu, kaikkia ikäluokkia, omakoti- ja rivitaloasutusta


Asukasmäärä

Lapsellinen kylä

Koulutilastot

Koulutilaa tarvitaan lisää?

Muuttoliike: Asukkaiden vaihtuvuus vuonna 2005

Kyläkyselyn vastaajien perustiedot


6. Kylällä palveluita, töitä pääkaupunkiseudulta


Toimialat


7. Kylä yrittää


Mitä kylässä/kunnassa voisi tehdä yrittäjien hyväksi?

Luettelo Pohjois-Kirkkonummen yrityksistä


8. Toimivat yhdistykset ja yhteisöt


9. Palveluista pulaa väestökasvun vuoksi


Mistä pääosin hankitaan tuotteet ja palvelut kyläkyselyn vastausten mukaan?

Mitä palveluja tarvitaan lisää?


10. Minne ja millä matka?


Veikkolaisten matkat kyläkyselyn mukaan

Junalla Veikkolaan?


11. Kaavasuunnitelmia


Omakotiasujien kylä

Metsäkallion ja Kaskimäen kaavat ovat valmistuneet

Perälänjärven asemakaava valmistumassa

Korttelin 212 kaavamuutos toimitiloja ja viheralueita varten

Pohjois-Kirkkonummen kaavoitusohjelma 2007-2011

Kansalaisaloite - Maankäytön yhteissuunnittelu


12. Ympäristö kuntoon kunnallistekniikalla


Jäteasiat

Luonto ja järvet

Turunväylältä puuttuva melunsuojaus


13. Miksi viihdyt Veikkolassa?


14. Puskaradio raikuu


Mitä lehtiä Veikkolassa luetaan?

Muita tietolähteitä


15. Veikkolan nykyiset vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat tulevaisuudessa


Nelikenttäanalyysi (SWOT)


16. Toimivat työryhmät ja toiminnot


Kyläyhdistyksellä 19 toimivaa työryhmää

Muiden yhdistysten tulevan toiminnan painopisteitä


17. Parannukset, kehityskohteet ja hankkeet


18. Lähteet

Venäjänkielinen käännös

Veikkolan kyläsuunnitelma 2006 on käännetty venäjän kielelle (pdf, 680 kt) elokuussa 2007. Käännöksen teki ja kustansi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti osana EU:n TACIS-ohjelman rahoittamaa RurDEVE-hanketta. Käännöksestä toivotaan olevan apua Ruralia-instituutin Venäjä-hankkeessa, jossa tuetaan Kaakkois-Suomen ja Leningradin alueen maaseudun sosiaalista kehitystä kylätoiminnan kehittämisen ja rajanylittävän yhteistyön kautta.

Palaute tästä sivusta: [email protected]. Kerro palautetta antaessasi tämän sivun nimi: Kylasuunnitelma.

Linkit