Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Digikysely ikäihmisille

Kyselyssä kartoitetaan ikäihmisten digiosaamista ja toiveita, joita hyödynnetään Digisti yhteisöllinen Veikkola -hankeen tilaisuuksien sisältöjä suunniteltaessa.

Digisti yhteisöllinen Veikkola -hanke

Digisti yhteisöllinen Veikkola -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta digitaalisuutta hyödyntäen sekä edistää digitaitoja. Tavoitteena on myös kehittää uusia työskentelymenetelmiä ja -malleja alueen yhdistysten ja yritysten kanssa.


Digihanke polkaistiin käyntiin, kun Veikkolan Kyläyhdistys sai Pomovästiltä myönteisen päätöksen kehityshankkeen rahoitushakemukseen. Ensi vuoden loppuun saakka kestävän hankeen aikana järjestetään erilaisia ideointi- ja työpajoja yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.