Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Digisti yhteisöllinen Veikkola -hanke


Digisti yhteisöllinen Veikkola -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta digitaalisuutta hyödyntäen sekä edistää digitaitoja. Tavoitteena on myös kehittää uusia työskentelymenetelmiä ja -malleja alueen yhdistysten ja yritysten kanssa.


Digihanke polkaistiin käyntiin, kun Veikkolan Kyläyhdistys sai Pomovästiltä myönteisen päätöksen kehityshankkeen rahoitushakemukseen. Ensi vuoden loppuun saakka kestävän hankeen aikana järjestetään erilaisia ideointi- ja työpajoja yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.