Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Veikkolan kyläyhdistys

Yhteystiedot    Jaokset    Jäsenyys    Aloitteet ym.   Tapahtumat   Pöytä- ja muut asiakirjat

Aloitteet, kirjelmät, lausunnot

Tällä sivulla on aikajärjestyksessä Veikkolan kyläyhdistyksen aloitteita, kirjelmiä ja lausuntoja vuodesta 2005 alkaen. Uusin aloite on ylimpänä.

Esitys kuntaministeri Virkkuselle ja Kirkkonummen kuntatyöryhmälle (14.4.2012):

varsinainen esitys (pdf)              
kartta Nuuksion kunnasta (pdf)

... tästä välistä puuttuu useita aloitteita ...

Ehdotus: Melualueella asuvien kiinteistöveron alentaminen, 25.10.2009

Veikkolan koulun johtokunnalle: Kysymys Punaisen Pallon valvonnasta, 25.10.2009

Veikkolan hyvinvointikeskuksen kiirehtiminen, adressi kunnanvaltuustolle 5.10.2009

Veikkolan jätevesialtaiden maisemointi ja uusien jäteveden tasausaltaiden rakentamissuunnitelmista luopuminen, adressi kunnanvaltuustolle 5.10.2009

Kuntalaisaloite: Veikkolan jätevesialtaiden maisemointi ja uusien jäteveden tasausaltaiden rakentamissuunnitelmista luopuminen, 20.5.2009

Lausunto kunnan maankäyttövisiosta, 1.3.2009

Veikkolan avannosta kunnan liikuntalautakunnalle, 23.2.2009

Liikuntatoimenjohtajan vastaus avantoaloitteeseen 27.2.2009 (pdf, 7 kt)

Palautetta Kylmälän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmista, 8.2.2009

Kantelu oikeuskanslerille Veikkolan meluntorjunnan laiminlyönnistä, 7.7.2008

Lausunto Maanmittauslaitokselle ja kunnalle: Lamminjärven rantapuiston lunastuksesta, 30.6.2008

Kuntalaisaloite: Kunnan toiminta-avustusten jakoperusteet oikeudenmukaisiksi ja kaikkien avustusten hakuajat samoiksi, 2.6.2008

Muistutus Vuorenmäen kaavasta, 2.4.2008 (pdf, 7 kt)

Lausunto Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavasta, 14.2.2008 (pdf, 5 kt)

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, 24.1.2008 (pdf, 110 kt)

Lausunto liikennepoliittisesta selonteosta, 30.12.2007 (pdf, 9 kt)

Lausunto Suonsyrjän asemakaavamuutoksesta, 12.12.2007 (pdf, 18 kt)

Aloite avannon turvallisuuden parantamisesta, 17.4.2007 (pdf, 187 kt)

Kuntalaisaloite Veikkolan osayleiskaavan nopeuttamisesta ja maankäytön yhteissuunnittelun aloittamisesta Espoon ja Vihdin kanssa, 21.3.2007 (pdf, 8 kt)

Vetoomus meluntorjunnasta Veikkolaan syyskuussa 2006

Kuntalaisaloite: Veikkolan rantaraitti kuntalaisten käyttöön, 20.9.2006

Lausunto Uudenmaan maakuntaluonnoksesta 18.8.2006 (rtf-dokumentti, 50 kt)

Hankeidea Pomoväst ry:lle: Kylätupa ja sinne kyläpiika/-renki  14.8.2006 (word-dokumentti, 48 kt)

Veikkolasta vuoden kylä 2006 -hakemus 28.7.2006 (rtf, 475 kt)

Kuntalaisaloite YTV:n matkakortin käyttöönotosta Veikkolan kautta kulkevissa linja-autoissa 21.7.2006 (word-dokumentti, 62 kt)

Lausunto kunnan metsästrategiasta 4.3.2005 (pdf  17 kt)